Uyumun güçlendirilmesi

Projenin amacı ırk ayrımcılığının azaltılmasına yardımcı olmaktır. Irkçılık Almanya’da yapısal bir sorundur ve sürdürülebilir çözümlerin ancak doğrudan etkilenenlerin katılımıyla uygulanabileceğine inanıyoruz.

Bu nedenle, göçmen öz örgütlere, ırkçılık karşıtı çalışmalarda aktör olmalarını sağlamak için atölye çalışmaları sunuyoruz. Bunları mevcut sivil toplum ağlarına ve yapılarına entegre ederek, ırkçılığa karşı mücadelede aktif bir rol üstlenebilirler. Diyalog forumlarında, ırk ayrımcılığının biçimlerini isimlendirme ve çeşitli kurumlardan temsilcilerle birlikte alternatif eylem yolları geliştirme fırsatı da vardır. Irkçı ayrımcılığın ortak olarak ortadan kaldırılması, sosyal uyumu güçlendirmeyi ve herkesin eşit bir şekilde katılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Buna göre projenin içerik yönelimi, yetkilendirme, diyalog ve transferin üç ana sütunundan oluşur.

  • Atölyeler
  • Antrenörlük
  • Ağ oluşturma
  • Görünürlük
  • Alternatif eylem yolları

  • Sosyal uyumu güçlendirmek
  • Irk ayrımcılığını belirlendirmek
  • Çözümleri birlikte çalışmak

  • Siyahların ve beyaz olmayanların bakış açılarını siyasi söyleme getirmek
  • Aşağı Saksonya eyalet parlamentosuna ve eyalet hükümetine eylem önerileri