Wzmacniamy więzi

Projekt ma na celu wspieranie działań na rzecz monitorowania i zwalczania zachowań rasistowskich. Rasizm jest problemem strukturalnym w Niemczech. Jesteśmy przekonani, że tylko przy zaangażowaniu osób bezpośrednio dotkniętych dyskryminacją możemy skutecznie rozwiązać ten problem.
W ramach projektu oferujemy warsztaty dla osób i organizacji migranckich zajmujących sie problemem rasizmu. Szkolimy i pokazujemy, że to właśnie oni, w ramach już istniejących struktur społeczeństwa obywatelskiego, mogą odegrać ważną rolę w rozwiązywaniu tego problemu.
Na forach dialogowych, do udziału w których zapraszani są przedstawiciele różnych instytucji, wskazujemy formy dyskryminacji rasowej i wypracowujemy alternatywne metody działań przeciwko rasizmowi. Inicjatywy te mają na celu wzmocnienie spójności społecznej i umożliwienie uczestnictwa w rozwiązywaniu problemu rasizmu wszystkim, których on dotyczy.

Projekt opiera się na trzech głównych filarach: wsparciu, dialogu i transferze.

  • Warsztaty
  • Coaching
  • Networking
  • Widoczność
  • Alternatywne sposoby postępowania

  • Wzmocnienie spójności społecznej
  • Identyfikacja form dyskryminacji rasowej
  • Wspólne wypracowywanie rozwiązań

  • Dyskurs polityczny z perspektywy osób czarnoskórych i People of Color
  • Wskazówki dla parlamentu i rządu kraju związkowego Dolnej Saksonii